Eurofinance - Szkolenia i Konferencje
Eurofinance Consulting - Usługi dla PrzedsiębiorstwEurofinance Accounting
 

Pobierz Adobe Flash Player

Podejmowanie decyzji - czynniki osobowościowe wpływające na podejmowanie decyzji


Samoocena, czyli tzw. "Ja realne" Spełnia ważną rolę w procesie przewidywania. Oczekiwanie sukcesu znacznie zwiększa szansę jego osiągnięcia i odwrotnie – oczekiwanie porażki najczęściej skazuje nas na niepowodzenie. Ludzie o niskiej samoocenie będą mieli problem z podjęciem decyzji, ponieważ brak im wiary w to, że mają ku temu odpowiednie predyspozycje. Informacje o swoich wadach i zaletach wpływają na system oczekiwań decydenta. Wiedza o własnych potrzebach, wartościach i dążeniach Ułatwia hierarchizację własnych decyzji i preferowanych skutków tych decyzji. Poczucie umiejscowienia kontroli Jest to przekonanie dotyczące tego, od czego zależy wynik działania jednostki. Z tego punktu widzenia można wyróżnić dwa skrajne typy ludzi:

  • osoby z poczuciem kontroli zewnętrznej, przekonane o małym wpływie na bieg zdarzeń. Sądzą, że są nieistotnymi pionkami w grze, przeceniają udział czynników losowych nad sprawnością własnego działania.

  • osoby z poczuciem kontroli jako większego zakresu osobistego sprawstwa i panowania nad rozwojem sytuacji.

Poziom potrzeby stymulacji Osoby o wysokiej potrzebie stymulacji (niska reaktywność na bodźce), to tzw. typ ryzykanta. Aby dobrze funkcjonować potrzebują częstych i silnych bodźców. W sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji wybierają rozwiązania związane z większym ryzykiem niż osoby o niskiej potrzebie stymulacji (wysoka reaktywność na bodźce), prezentujące postawy zachowawcze. Style kontroli poznawczej Wyróżnia się dwa: impulsywny i refleksyjny. Dla osób impulsywnych liczy się tylko realny wynik podjętej decyzji. Seria korekt następuje po, a nie przed otrzymanym wynikiem. Osoby refleksyjne drobiazgowo planują działanie, rozpatrują wszystkie możliwości, zakłócenia. Jest to myślenie oparte na schemacie ante factum. Siła motywacji osiągnięć Motywacja osiągnięć wyznacza siłę dążenia do sukcesu przy jednoczesnym unikaniu porażek i odporności na niepowodzenia. Osoby, o słabej motywacji do osiągnięć, już w fazie wstępnej oceniają sytuację przez pryzmat unikania niepowodzeń, a więc reagują zachowawczo. Podejmują decyzje eliminujące ryzyko niepowodzenia czy konfliktu. Osoby o silnej motywacji do osiągnięć, zorientowane na sukces, mają skłonność do niedoceniania ryzyka. Mogą podejmować decyzje balansując na granicy ryzyka. Niepowodzenia są najczęściej uznane przez nie za przypadkowe. Materiały seminaryjne Eurofinance Training pt: "Europejskie kwalifikacje menedżerskie", przygotowane przez Kazimierza F. Nalepę

WYSZUKIWARKA:Strona główna | O nas | Kontakt | Polityka prywatności | Partnerzy | Mapa serwisu | Poleć nas

Copyright © 1996-2013 Eurofinance Consulting

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000102777, REGON: 151497733, NIP: 573-23-51-552, Kapitał zakładowy 666.000 zł

tel.: +48-prefiks-22 83 01 339, fax: +48-prefiks-22 83 00 339

Developed by 305 Studio